Александър Маджуров:Трябва да обезпечим модерни условия за тренировка и обучение.

Александър Маджуров:Трябва да обезпечим модерни условия за тренировка и обучение.


Какво Ви мотивира да се кандидатирате за член на Управителния съвет на БФ Волейбол?

 1. Видимото отстъпление в представянето на националните отбори мъже и жени;

2. Общият спад на качеството на волейбола при подрастващите;

3. Опасно намалелият брой волейболни клубове участващи в женското първенството.

Ако трябва да дадете отговор на въпрос на делегатите, на хората от клубовете – защо е в полза на волейбола да изберат Вас за член на Управителния съвет, какъв би бил той?

 1. Имам сериозен управленски опит;

2. Наличие на множество контакти на регионално и държавно ниво;

3. Развитието на Дея Спорт особено, съотношението време-качество.

Кои са най-силните Ви качества?

 1. Организационните ми способности;

2. Възможността за създаване на комуникация между различни структури във и извън волейбола на база вече създадени контакти;

3. Възможността да инвестирам и привличам партньори в полза на волейбола.

Ще успеете ли да отделяте достатъчно време спрямо другите Ви важни ангажименти, за да се реализира успешно проектът за много по-активен и по-оперативен Управителен съвет, в който всеки член да бъде отдаден напълно и да допринася максимално с експертиза, контакти или възможности за развитието на българския волейбол?

 Категорично ДА!

Каква е Вашата лична мисия във волейбола?

 Обезпечаване на модерни условия за тренировка и обучение на състезатели по волейбол. Интегриране на научните достижения и модерните технологии в процеса на работа.

Кое е най-важното нещо, което и в момента правите в името на волейбола?

 1. Инвестирам в даването на възможност на подрастващи волейболисти да се тренират безвъзмездно;

2. Насърчавам засилването на връзката между волейболните и образователните структури;

3. Създавам условия за работа на професионалисти от най-високо ниво.

Коя тема би била приоритетна за вас като член на Управителния съвет?

1. Промяна в регионалните структури. Подобряване на комуникацията между БФВ и клубовете, чрез прякото ангажиране на регионалните отговорници;

2. Маркетинговите стратегии за превръщане на волейбола в интересен продукт за инвеститорите.

Какво е първото нещо, което бихте направили като член на Управителния съвет?

Да се запозная с наличните организационни структури, касаещи пряко ДЮВ и за начините, по които те комуникират. Като следствие, ще търся възможности за оптимизиране на процесите, за да се улесни и подобри работата на клубове, треньори и състезатели.

Какво очаквате да постигнете в краткосрочен план – една година, и съответно – в дългосрочен?

1. В краткосрочен – да изпълня посоченото в горния въпрос, накратко – обновяване и модернизиране на структурите в ДЮВ;

2. В дългосрочен – българският волейбол да се превърне във водещ спорт на клубно и национално ниво. Визирам, както маркетинговия продукт, касаещ професионалистите, така и популярността сред децата и любителите.

Следейки работата на БФ Волейбол, какво Ви харесва и какво мислите, че трябва да се подобри?

 1. Интензивната работа за популяризиране и привличане на фенове и инвеститори чрез използване на модерни маркетингови стратегии, бих посочил като позитив.

2. Подпомагане на клубовете, както финансово, така и кадрово и информационно, с цел увеличаване броя на местата, предлагащи възможност за цялостното изграждане на професионални състезатели, които в момента смятам за силно ограничени.

Кои аспекти на българския волейбол най-спешно трябва да се променят в положителна посока?

 Организацията и обогатяването на спортния календар при подрастващите.

Доколко модерният поглед и използването на технологиите за развитие са важни за Вас в съчетание с нужния управленски опит?

От първостепенно значение и основен приоритет в работата ми във волейбола в момента и в бъдеще.

https://bvf.bg/news/item/7893-intervyu-na-aleksandar-madzhurov-kandidat-za-chlen-na-upravitelniya-savet-na-bfv.html

+ There are no comments

Add yours