Александър Тодоров: Трябва да има равнопоставеност

Александър Тодоров: Трябва да има равнопоставеност


Какво Ви мотивира да се кандидатирате за член на Управителния съвет на Българска Федерация по Волейбол?

Като председател на клуба и спонсор на Спортен Клуб „Волейбол Славия 2017″ и като човек, административно работил в спорта, смятам, че мога да дам своя принос и да споделя своя опит за развитието на волейбола в България.

Ако трябва да дадете отговор на въпрос на делегатите, на хората от клубовете – защо е в полза на волейбола да изберат Вас за член на Управителния съвет, какъв би бил той?

 Вярвам, че мога да бъда полезен за Българската Федерация по Волейбол с моя богат опит в управлението на спортни организации, както и с опита ми като икономист.

Кои са най-силните Ви качества?

 Имам силни лидерски и управленски умения, както и отлични комуникативни и междуличностни умения.

Ще успеете ли да отделяте достатъчно време спрямо другите Ви важни ангажименти, за да се реализира успешно проектът за много по-активен и по-оперативен Управителен съвет, в който всеки член да бъде отдаден напълно и да допринася максимално с експертиза, контакти или възможности за развитието на българския волейбол?

 Да, ангажирам се да отделя необходимото време за ролята си на член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол.

Каква е Вашата лична мисия във волейбола?

 Личната ми мисия е да има равнопоставеност и да се подпомагат всички клубове, независимо от тяхната големина и значимост и БФ Волейбол да бъде еднакво заинтересована за развитието на всички свои членове.

Кое е най-важното нещо, което и в момента правите в името на волейбола?

 В момента, като президент на СК „Волейбол Славия 2017″, организирам и обезпечавам дейността и развитието на клуба.

Коя тема би била приоритетна за вас като член на управителния съвет?

 Като член на Управителния съвет моят основен приоритет ще бъде привличането на финансови средства и начини за подпомагане на клубовете.

Какво е първото нещо, което бихте направили като член на Управителния съвет?

 Първото нещо, което бих направил като член на Управителния съвет, е да се запозная с фактическото състояние на федерацията, с нейните финансови и организационни възможности и ще направя предложение за подобряване на тяхната работа.

Какво очаквате да постигнете в краткосрочен план – една година, и съответно – в дългосрочен?

В краткосрочен план, като президент на СК „Волейбол Славия 2017″ (женско направление), виждам низходящата тенденция в развитието и проблемите пред все по-малко участващите клубове в първенството за жени, за което трябва да се вземат спешни мерки или в противен случай, ще престане съществуването на женски волейбол в България.

В дългосрочен план бих искал да се намери начин за подпомагане на всички клубове финансово и организационно, така че да могат да развиват спокойно своята дейност и да популяризират волейбола в страната.

Следейки работата на БФ Волейбол, какво Ви харесва и какво мислите, че трябва да се подобри?

 В конкретика мога да вляза едва, когато се запозная детайлно със ситуацията във БФ Волейбол, но ще държа на моето верую за равнопоставеност на всички клубове.

Доколко модерният поглед и използването на технологиите за развитие са важни за Вас в съчетание с нужния управленски опит?

 Като собственик на фирма за високи технологии и автоматизация, приветствам всички нововъведения в тази насока.

https://bvf.bg/news/item/7894-intervyu-na-aleksandar-todorov-kandidat-za-chlen-na-upravitelniya-savet-na-bfv.html

+ There are no comments

Add yours