Дайте избор и свободи

Дайте избор и свободи


Треньорски съвет на седмицата #

Хората винаги са по-пълно ангажирани с дейности, които правят по избор. Реалността на работата в екип обаче е, че хората често трябва да правят неща, които те лично не биха избрали, в най-добрия интерес на отбора.

Правилата са от съществено значение за гладкото функциониране на всяка група или екип. Ако обаче има твърде много правила или ако екипът прекарва много време заедно, управляван от правила, играчите са по-склонни да намерят малки начини да нарушат тези правила и да търсят свободата си.

Едно решение е, да се сведе до минимум броя на правилата в отбора. Друго решение е, да се намерят области, в които играчите могат да имат някакъв избор или свобода. Винаги има малки области, които не са наистина важни, които могат да бъдат обърнати към екипа.

Например, ако няма реална разлика между часовете на две тренировъчни занимания , позволете на екипът да реши. Например, ако има набор от екипировка за тренировка в екип, позволете на играчите да се смесват и да избират   по свое желание екипирoвката.

Положителният ефект върху екипа, който позволява да се допусне малък избор и свобода, вероятно ще бъде много по-голям от малката част от контрола, който треньорът се отказва.

Mark Lebedew

s://marklebedew.com/2018/09/03/coaching-tip-52/

+ There are no comments

Add yours