Ходете на курсове

Ходете на курсове


Треньорски съвет на седмицата #

В обучението за треньор по волейбол има два начина. Формален начин и неформален начин. Неформалният начин– включва самостоятелно обучение, индивидуално изследване и професионално развитие.

Формалният начин- включва ,официалните програми за акредитация и други курсове, базирани на науката.

При волейбола изглежда, че формалният начин често се пренебрегва или омаловажава. Ролята на формалното обучение на треньори, е жизненоважна в обучението на треньора. Като играч, вероятно е изложен на редица преживявания, методологии и подходи. Поради това младият треньор вече ще има някаква представа какво работи или не.

снимка:fivb.com

Само тази информация не е достатъчна. Треньорите трябва да познават и разбират основните теории и методологии на наставничеството. Треньорите трябва да разберат науката, защо една техника е за предпочитане, и има ли предимство пред друга. Треньорите трябва да разберат как са разработени различни тактики,  защо съществуват и са подходящи за определено ниво. Треньорите трябва да разбират и да могат да прилагат подходящи методики за обучение.

снимка:cev.lu

 

Единственият начин да научите тези неща е чрез акредитирани курсове за треньори. Неформалното образование е важно, но треньорският път започва с курсовете. Как сте го направили като играч не е достатъчно.

Ходете на  курсовете.

Mark Lebedew https://marklebedew.com/2018/11/13/coaching-tip-60/

+ There are no comments

Add yours