Христо Илиев: Целта е, повишаване на треньорският капацитет и компетентност при работата с подрастващите.

Христо Илиев: Целта е, повишаване на треньорският капацитет и компетентност при работата с подрастващите.


Какво Ви мотивира да се кандидатирате за член на Управителния съвет на БФ Волейбол?

От 2019 г. съм регионален отговорник в Комисията за Детско-юношески Волейбол към БФВ регион “Хемус”. Регионът има най-много (24) клуба, редовни членове на БФВ, без представител в УС на Федерацията. Нямам и клубна принадлежност, пълна НЕЗАВИСИМОСТ. Да променя статуса на Регион “Хемус”, съобразно спецификата му и превръщането му във водещ в резултатите, по-специално при работата с подрастващите.

Ако трябва да дадете отговор на въпрос на делегатите, на хората от клубовете – защо е в полза на волейбола да изберат Вас за член на Управителния съвет, какъв би бил той?

Коректност и безпристрастие, нямам клубна принадлежност. Лоялност към всички клубове и техните проблеми. Считам себе си за комуникативен и концептуален човек.

Кои са най-силните Ви качества?

Аргументирано да отстоявам позициите си. Опитът, събран от четирите години работа с клубовете в Регион “Хемус”.

Ще успеете ли да отделяте достатъчно време спрямо другите Ви важни ангажименти, за да се реализира успешно проектът за много по-активен и по-оперативен Управителен съвет, в който всеки член да бъде отдаден напълно и да допринася максимално с експертиза, контакти или възможности за развитието на българския волейбол?

 24/7!!! Приоритет за мен е организационното и финансово укрепване на клубовете в цялата страна при работата с подрастващите. Няма да се намесвам в работата на Членовете на УС по отношение на компетентност. Всеки член на УС на БФВ трябва да поеме съвсем конкретна отговорност по направление (комисията), за което да се отчита периодично пред колегите и Общото събрание на БФВ.

Каква е Вашата лична мисия във волейбола?

Лицензиране и категоризиране на треньорските кадри в страната, работещи с подрастващите. Разработване на методика за персонална оценка и стимулиране постигнатите резултати. Повишаване на резултатите при подрастващите от регион “Хемус” във филиалите на републиканските първенства.

Кое е най-важното нещо, което и в момента правите в името на волейбола?

Организирам изготвянето на спортния календар и провеждането на всички зонални турнири със 132 /сто тридесет и две/ заявки във всички възрастови групи в регион “Хемус”, и лично присъствие като главен ръководител. За което съм изминал над 5000 /пет хиляди/ километра от месец септември 2022 г.

Коя тема би била приоритетна за вас като член на Управителния съвет?

Подрастващите и техните треньори в страната.

Какво е първото нещо, което бихте направили като член на Управителния съвет?

Разпределение на персоналните ангажименти и отговорности на всеки член на УС на БФВ.

Какво очаквате да постигнете в краткосрочен план – една година, и съответно – в дългосрочен?

Утвърждаването на регион “Хемус” на волейболната карта на България, чрез подобряване на резултатите на клубовете във волейболните първенства на всички нива. Децентрализиране в работата на всички комисии в БФВ. Освобождаване на съдийски такси на мачовете при подрастващите в зоналните първенства. Реализиране на поетият ангажимент от УС на БФВ за една платена треньорска бройка при подрастващите клубове в цялата страна, като на първо време това да бъде подсигурена за клубовете с добри резултати. Организирането на курсове за съдии и секретар, и обезпечаването им от БФВ. Организиране на дискусионни срещи с треньорите на националните гарнитури при подрастващите по региони, след приключване на световните и европейски първенства за всяка гарнитура с цел споделяне на опита, и тенденциите в международен мащаб.

Следейки работата на БФ Волейбол, какво Ви харесва и какво мислите, че трябва да се подобри?

Положителните намерения за промяна с цел повишаване ефективността в работата на УС на БФВ, а оттам и на резултатите. Персонализиране на отговорностите на всеки член на УС. Не харесвам централизирането в работата на БФВ. Според мен, ще бъде добре да се гласува по-голямо доверие и отговорност по регионите в страната, или София да бъде с определен статут. Един клуб с един кандидат за член на УС на БФВ. Прозрачност в дейността на УС на БФВ и възможност за текущ контрол.

Кои аспекти на българския волейбол най-спешно трябва да се променят в положителна посока?

Повишаване на треньорският капацитет и комплексност при работата с подрастващите. Членовете на УС и администрацията на БФВ да прилагат според своята компетентност, и отговорност всички решения на Общото събрание, и устава на БФВ.

Доколко модерният поглед и използването на технологиите за развитие са важни за Вас в съчетание с нужния управленски опит?

Управленски опит, съчетан с модерен поглед и използване на прогресивни технологии, ще направят от новият УС на БФВ истински ръководен орган, гарантиращ на българския волейбол водеща роля в национален мащаб, и възстановяване на позициите от близкото минало на световно ниво.

https://bvf.bg/news/item/7930-intervyu-na-hristo-iliev-kandidat-za-chlen-na-upravitelniya-savet-na-bfv.html

+ There are no comments

Add yours