Иван Сеферинов: Моята лична мисия е да помогна за развитието на следващото поколение играчи, треньори и лидери.

Иван Сеферинов: Моята лична мисия е да помогна за развитието на следващото поколение играчи, треньори и лидери.


Какво Ви мотивира да се кандидатирате за член на Управителния съвет на Българска Федерация по Волейбол?

Като човек, посветил повече от 50 години от живота си на волейбола, бих желал да продължа да бъда член на Управителния съвет на Българската
Федерация по Волейбол. Винаги съм бил вдъхновен и увлечен по любимата игра и вярвам, че опитът и експертизата ми могат да бъдат от голяма полза за федерацията и спорта в България като цяло.

Ако трябва да дадете отговор на въпрос на делегатите, на хората от клубовете – защо е в полза на волейбола да изберат Вас за член на Управителния съвет, какъв би бил той?

Бих казал, че страстта ми към спорта, богатият ми опит като състезател, треньор, ръководител и активист, както и моя опит в изграждането и развитие на млади таланти в България, са най-силните ми качества. Винаги съм вярвал, че волейболът може да обединява хората. Наред с това, ще използвам моята ангажираност към националния интерес и непоколебимата ми отдаденост на играта да продължавам да помагам за популяризиране на волейбола и разширяване на обхвата му в България.

Кои са най-силните Ви качества?

Най-силните ми качества включват моите лидерски умения, стратегическо мислене и способност да мотивирам и вдъхновявам другите да разгърнат пълния си потенциал. Смятам, че съм добре организиран и имам доказан опит в успешното управление на клубно ниво.

Ще успеете ли да отделяте достатъчно време спрямо другите Ви важни ангажименти, за да се реализира успешно проектът за много по-активен и по-оперативен Управителен съвет, в който всеки член да бъде отдаден напълно и да допринася максимално с експертиза, контакти или възможности за развитието на българския волейбол?

 Разбирам колко е важно да балансирам другите си ангажименти с ролята си в Управителния съвет и съм напълно ангажиран да отделя необходимото време и усилия, за да осигуря успеха на Управителния съвет и развитието на българския волейбол.

Каква е Вашата лична мисия във волейбола? 

Моята лична мисия във волейбола е да помогна за развитието и израстването на следващото поколение играчи, треньори, лидери и да допринеса за продължаващия растеж и връщането на пътя на успеха за любимия ми спорт в България.

Кое е най-важното нещо, което и в момента правите в името на волейбола? 

 В момента най-важното нещо, което правя в името на волейбола, като член на УС и Президент на Волейболен клуб „Славия”, е да работя с млади таланти и да им помагам да развиват уменията и способностите си, за да разгърнат пълния си потенциал. В тази роля винаги се стремя да защитавам националния интерес и да се застъпвам за спорта в България.

Коя тема би била приоритетна за вас като член на управителния съвет?

 Като член на Управителния съвет един от основните ми приоритети ще бъде да се съсредоточа върху развитието на млади играчи и реализирането на българските треньори. Вярвам, че инвестирането в следващото поколение играчи и в компетентни, амбицирани български треньори, е от ключово значение за дългосрочния успех на българския волейбол. Също така бих дал приоритет на работата за подобряване на инфраструктурата и съоръженията за волейбол в България, както и подобряване на програмите за обучение и развитие на треньорите, и увеличаване на подкрепата за клубовете и играчите.

Какво е първото нещо, което бихте направили като член на Управителния съвет?

Първото нещо, което бих направил като член на Управителния съвет, е да се срещна с моите колеги, членове на УС и заинтересовани страни, за да направим задълбочена оценка на текущото състояние на волейбола в България и да набележим областите за подобрение и растеж. Оттам нататък ще работя с екипа, за да разработим цялостна стратегия за постигане на нашите цели и прилагане на положителна промяна.

Какво очаквате да постигнете в краткосрочен план – една година, и съответно – в дългосрочен?

 В краткосрочен план се надявам да работя с Управителния Съвет за насърчаване на развитието на млади играчи, повишаване квалификацията на българските треньори, разширяване на обхвата на волейбола в общността и подобряване на инфраструктурата и съоръженията за нашия спорт в България. В дългосрочен план целта ми е българският волейбол да достигне нови върхове на успехи както на национално, така и на международно ниво.

Следейки работата на БФ Волейбол, какво Ви харесва и какво мислите, че трябва да се подобри?

Въпреки че вярвам, че Българската Федерация по Волейбол има значителен принос в последните години в развитието и популяризирането на волейбола, смятам, че има място за подобрение в области като комуникация и прозрачност, масово развитие, идентифициране и развитие на таланти, стратегическо планиране и осигуряване на адекватна финансова подкрепа.

Кои аспекти на българския волейбол най-спешно трябва да се променят в положителна посока?

 Според мен една от най-спешните промени, които трябва да се направят в българския волейбол, е инвестицията в следващото поколение играчи. От решаващо значение е да предоставим на младите играчи ресурсите и подкрепата, от която се нуждаят, за да развият уменията си и да достигнат пълния си потенциал. Трябва да работим и за подобряване на инфраструктурата и съоръженията за волейбола в България, тъй като това ще помогне за привличането на нови играчи и фенове към спорта.

Доколко модерният поглед и използването на технологиите за развитие са важни за Вас в съчетание с нужния управленски опит?

 В днешния свят технологиите напредват бързо и е от съществено значение да използваме този напредък, за да подобрим развитието на играчи, треньори и спорта като цяло. Като човек с дългогодишен управленски опит разбирам колко е важно да се гарантира, че всяка технология, използвана в развитието на волейбола, се прилага по стратегически и ефективен начин. Това означава, че ние трябва да идентифицираме найподходящите технологии за нашите нужди, да разработим ясни планове за тяхното внедряване и предоставяне на обучение и подкрепа, за да се осигури тяхното ефективно използване. Не на последно място, от съществено значение е това да привлечем нови спонсори за да се гарантира надеждно финансиране за осигуряването на такива технологии, което ще помогне за издигането на българския волейбол на най-високото ниво, което заслужава.

https://bvf.bg/news/item/7907-intervyu-na-ivan-seferinov-dimitrov-kandidat-za-chlen-na-upravitelniya-savet-na-bfv.html

+ There are no comments

Add yours