Науката  и спорта – Управление на тренировъчния процес при елитни волейболисти.

Науката и спорта – Управление на тренировъчния процес при елитни волейболисти.


 

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС

ПРЕЗ ПОДГОТОВИТЕЛНИЯ ПЕРИОД ПРИ ЕЛИТНИ ВОЛЕЙБОЛИСТИ.

 

Материалът е част от докторантурата  на Георги Петров – главен треньор в школата на Локомотив Новосибирск.

 

Голямата конкуренция в съвременния волейбол изисква провеждане на тренировъчен процес с най-съвременни методики и постоянна актуализация с научно – обосновани качествени допълнения. Елитният волейболист изиграва над 60 мача годишно, средната продължителност на мач е 1.30 часа, през които всеки извършва между 80 и 130 максимални отскока, до 500 технически похвата, осъществени в различни ситуации. От тук произтича и основния методически и управленски проблем относно построяването на тренировъчния процес, неговата периодизация. По-конкретно, в  подготвителния   период – намирането на съответния оптимум между целеви задачи, свързани със спортния календар и реалните адаптационни възможности на организма и тяхното реализиране.

foto:fivb.com

Анализът от литературните източници и собствения опит в тренировъчния процес, практически няма научно обоснована методология за дългосрочен тренировъчен процес в учебни и методически ръководства, програми за обучение и подобряване на техниката и тактиката, както и тяхното управление в подготвителния период при елитни волейболисти. Понастоящем не е изчислено необходимото разпределение на времето при елитни волейболисти за оптимизиране на обема и интензивността в отделните микроцикли, обща и специална кондиция, преноса и преобразуването на физическите качества в техническите похвати, тактическата и техническа подготовка, контрола на тренировъчната и състезателна дейност.

foto:fivb.com

Въз основа на теоретичния анализ и личният състезателен и треньорски опит, създадохме експериментална специализирана тренировъчна програма която в подготвителния период при елитни волейболисти, ще повиши нивото на специфичната им работоспособност. Основните разлики между Експерименталната, Единната програма по волейбол и Руска стандартизирана тренировъчна програма са отразени в долните таблици.

ЕДИННА ПРОГРАМА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОГРАМА
Подготвителен период
Общо подготвителен

Обща и специална Ф.П. 60%

Техническа 30%

Тактическа 10%

Общо подготвителен

Обща и специална Ф.П. 50%

Техническа 50%

Тактическа -%

Специално подготвителен

Специална и обща Ф.П. 40%

Технико-тактическа 50-55%

Теоретична 5-10%

Специално подготвителен

Специална и обща Ф.П. 40%

Технико-тактическа 50-55%

Теоретична 5-10%

Предсъстзателен: СПФ 10-15% Предсъстзателен: СПФ 20-30%
Сила
В началния етап упражненията се изпълняват в по-бавно темпо, с по-голям интервал на отдих. По-нататък скоростта на изпълнение се увеличава за сметка на продължителността на почивка.

Метод „до отказ“

ТЕМП: КОНТРОЛ-ПАУЗА-ВЗРИВ

ДОЗИРОВКА:

50%-60%-70%-80% от ПМ

6 – 6  – 6  –  6 повторения

ПОЧИВКА: 60 – 90 секунди

Бързина
Лека атлетика-темпово бягане. Продължителност на упражнението до 20сек. Спортни игри-футбол, баскетбол и др. Метод-променлив Лека атлетика – ускорения (нелинейни). Продължителност на упражнението до 8сек. Отсъствие на спортни игри.

Интермитентно натоварване

Издръжливост
Други спортове – кросово бягане, колоездене, гребане, плуване и спортни игри. Утежнения-пояси, пясъчни торби. Методи-равномерен, кръгов Средствата трябва да съответстват на биомеханичните и анатомо-физиологичните особености при развитието на усилията в основния двигателен навик.
Гъвкавост
Активна, пасивна. Динамична
Техническа подготовка
Технически похвати 3-4 пъти повече от това, по време на игра Технически похвати 1-3 пъти повече от това, по време на игра
Начален удар-отборно
Брой на грешките под 8% отборно Брой на грешките под 15% отборно
Посрещане
Прецизност 80-90% Прецизност 50-60%
Блокада
Пасивна и активна. От И.П. сгъване и разгъване в ставите. Успешна блокада над 45% Активна . От И.П. разгъване в ставите

Успешна блокада над 25-30%

Тренировъчни средства
Динамични упражнения (работа на групи) 50-70% от тренировъчното занятия. Подготвителни упражнения; основни упражнения; игра Упражнения насочени към усъвършенстването на определен елемент, изпълнени с максимални усилия, чрез състезателно-игрови метод.

 

 

 

  ЕДИННА

програма

РУСКА

програма

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА

програма

Методи за развиване на двигателните качества Равномерен, повторен, променлив, кръгов, интервален,

игрови, състезателен

Равномерен, повторен, променлив, кръгов, интервален, метод на големите усилия, игрови, състезателен Повторен, интервално-променлив, игрови, състезателен
Методи за развиване на техническите умения Обяснение, показване, поправяне на грешките,анализ, технически средства. Разучаване – на части и  цялостно Разучаване –цялостно
Методи за развиване на тактическите действия Разучаване – на части и  цялостно, анализ на действията. Разучаване – на части и  цялостно, анализ на действията. Разучаване – на части и  цялостно, анализ на действията, интелектуална подготовка.
Интензивност

(енергоосигуряване)

Средна (аеробна)

Висока (анаеробна)

Средна (аеробна)

Висока (анаеробна)

Висока (анаеробна)
Интензивност

(технико- тактическа)

  13-14 атакуващи удара в минута- висока.

6-7 нападателни удара в минута- средна.

По-малко от 6-7- ниска

6-7 нападателни удара в минута- висока.

По-малко от 6-7- средна

Интензивност

(пулс)

До 140 – ниска

До 160 – средна

До 180 – висока

До 140 – ниска

До 160 – средна

До 180 – висока

До 140 – средна

До 160 – висока

 

Обем-седмично 24-26 часа 24-26 часа 17 часа
Структура на тренировъчното занятие   Последователност:

Тех.-такт. подготовка;

Бързина;

Ловкост;

Сила;

Спец. издръжливост.

Последователност:

Паралелно и вълнообразно развитие на качествата и техниката и тактиката.

Заключителна част на тренировъчното занятие   Постепенно намаляване на натоварването. Стречинг. Приключване с висока интензивност. Стречинг.
Продължителност на тренировката Една трен. на ден

120-180 мин.

Една трен. на ден

120-150 мин.

Две трен. на ден

2 х (120-150 мин.)

Две трен. на ден

2 х (90-140 мин.)

Възстановяване   сауна ледена вана

 


foto:fivb.com 

Разработената, апробирана и приложена Ексериментална тренировчна програма за управление на тренировъчния процес през подготвителния период доведе до качествени и количествени промени в специфичната  работоспособност на елитните състезатели по волейбол. С цел повишаване качеството при управление на тренировъчния процес в подготвителния период при елитни волейболисти, препоръчваме на треньорите, работещи с елитни волейболисти, да ползват разработеният от нас модел на планиране на подготовката през подготвителния период.

+ There are no comments

Add yours