Науката и спорта-Единна програма ,физиологични особености 10-12г.

Науката и спорта-Единна програма ,физиологични особености 10-12г.


Kакви са особеностите от физиологична гледна точка, които съпътстват тази възраст, 10-12 години.

 1. През 10-12 та година костната система на детето вече започва да се приближава по строеж до тази при възрастните. Процесът на вкостеняването значително е напреднал ,но не е завършен. Затова средствата на физическо натоварване от рода на упражнения за бързина и ловкост стимулират растежа на костите на дължина. Упражнения само за сила или издръжливост ускоряват процеса на вкостеняване на хрущялните зони в костите на детето и спират преждевременното израстване на височина. Спирането на растежа могат да предизвикат също и дозировките на натоварването, които не съответстват на подготовката или възможностите на детето.
 2. Костите на китката и пръстите са вече оформени и създават благоприятна основа за работа с топка.
 3. В процес на оформяне са и костите на ходилото. Необходимо е треньорите да обръщат особено внимание на правилното формиране на ходилото, така необходимо за изпълнение на някои от елементите на играта. Известни са много средства за правилното развитие на ходилото на децата- сигурна профилактика срещу честите травми в тази част на тялото.
 4. В този период се забелязва най- интензивно израстване на височина, което идва преди всичко от бързото израстване на долните крайници. Редица изследвания са установили ,че в този процес на бързо израстване най- често се травмират краката в сравнение с другите крайници.
 5. Мускулната сила на децата в тази възраст значително е увеличена ,но е все още малка, за да понася продължителни и тежки натоварвания.
 6. Значителна степен на развитие достигат ловките движения- предимно на ръцете, което позволява свободно да се прилагат упражнения, съответстващи на това качество.
 7. Темповете на растежа на костната система не отговарят на темповете на развитие на мускулната сила , това става причина за нарушаване на общата хармония на движенията на децата в тази възраст.
 8. Силните емоционални преживявания могат рязко да повлияят на сърцето на детето, затова трябва да се отбягва излишното и често участие в отговорни състезания.
 9. За формиране на правилно дишане у детето и предпазване от нарушения на работата на сърдечно съдовата система е необходимо да се използват всички възможности за тренировки на открити площадки.
 • Натоварванията да се разпределят еднакво върху мускулите на цялото тяло. Да се избягва натоварване на долните крайници.
 • Необходимо е в процеса на тренировъчните занимания често да се прекъсва поредицата от опити и упражнения , за да се даде възможност за възстановяване на физиката и психиката.
 • Склонността към гръбначни изкривявания , характерни за тази възраст , изискват от треньора да води сериозна задълбочена профилактична работа по укрепване мускулите на гръбначния стълб.

 

Горепосочените психически и физически особености на децата на възраст 10-12 години налагат правилен подбор на средствата за обучение и тренировка, обема и интензивността на работата с тях, с оглед постигането на максимален образователен ефект, без това да попречи на тяхното физическо и интелектуално развитие.

Тома Чакъров, Георги Митев

+ There are no comments

Add yours