Науката и спорта – Единна програма – групова блокада

Науката и спорта – Единна програма – групова блокада


Групова блокада.

Когато в изграждането на блокадата участват двама или трима състезатели, блокадата е групова. Двойната или тройна блокада изисква отделните състезатели да са овладели техниката на единичната блокада, а в груповите им действия да има пълна съгласуваност. Неправилно е схващането на някои треньори и състезатели, че  при двойната блокада мястото на отскока се определя винаги от състезателя, играещ в зона- 3 предния център. Мястото на блокадата се определя от този състезател , който в дадения случай се намира най-близко до мястото, откъдето се провежда забиването. Той има възможност най-добре да проследи летежа на подадената топка и с най малко придвижване да избере мястото на отскока. Тъй като по-често се напада в края на мрежата , мястото на отскока се определя по- често от играещите в зони 2 и 4, но когато се напада в средата на мрежата, мястото на отскока се определя от предния център- играещ в зона 3. Състезателят, който се намира по-близо мястото на забиването, следи топката и действията на нападащия и определя мястото и времето на отскока. Партньорът му, който участва в изграждането на блокадата, се доближава със странични крачки , като последната е малко  по- разтегната с цел да избегне отскачането встрани и блъскането в съиграча или кръстосването на ръцете на блокиращите. Състезателите отскачат едновременно така, че отскоците им да бъдат вертикални , а телата им близко едно до друго.

снимка:cev.lu

При двойната блокада ръцете на блокиращите се поставят така, че вътрешната ръка на близко стоящия до страничната линия играч изцяло прикрива проекцията на топката, а външната ръка не позволява да се играе блок аут от нападателя, двете ръце на съиграча му покриват пътя на топката по посока на вътрешната страна на игрището – по диагонала. При построяване на двойна блокада крайният състезател трябва добре да пресмята и да оставя достатъчно място за партньора си, което ще осигури монолитност на блока. Тройната блокада се използва когато топката се подава от дълбочина на игрището 7-8метър. При тройната блокада на атака в края на мрежата , крайния блокиращ скача на антената и покрива пътя на топката по правата. При тройна блокада , когато противникът напада от средата на мрежата ( зона 3) , двете ръце на средния блокиращ трябва да покриват проекцията на топката. Ръцете на съиграчите му , участващи в блокадата, трябва да бъдат поставени така, че топката да не намира пролука за преминаване, и да пазят от забиване по двата диагонала- по посока на засилването и в посока, обратна на засилването.

снимка:cev.lu

Методика на обучение и усъвършенстване

Методическата последователност при изучаването на отделните елементи от техниката на играта изисква блокадата да бъде последно място, след като забиването е заучено в общи линии. Понякога при работа с подрастващи, треньорите закъсняват с разучаването на елемента блокада  и младите волейболисти сами по свой почин започват прилагането на този елемент, което винаги води до наслояване на грешки, за чието отстраняване впоследствие са необходими много усилия и време.

Обучението започва с разучаването на единичната, а след това и на груповата блокада. Най напред се работи без топка, използват се най различни имитационни и специални подготвителни  упражнения , а след това – с топка. Упражненията без топка трябва да разрешат въпроса за съгласуваност на движенията и мястото на отскока , докато упражненията с топка целят правилно избиране на момента за отскока.

снимка:cev.lu

Преди да започне работата за обучение по елемента блокада , треньорът трябва да създаде необходимата основа- добра обща и специална физическа подготовка , без която е немислимо да се постигнат добри резултати. В началото се обръща внимание на правилното придвижване по волейболната площадка, а по-късно и в близост до мрежата, като се следи за правилното изпълнение на крачката и положението на ръцете при изходното положение за отскачане при блокада.

Разучава се отскок с малко засилване след странични крачки от място. За да добият правилна представа за постановката на ръцете при блокада, занимаващите се изпълняват елемента на снижена топка(без да отскачат). С помощта на треньора се анализира положението на ръцете, китките, пръстите и се поправят грешките. Заедно с разучаването на единичната блокада с топка трябва да започне и имитационното заучаване на двойната блокада, чиято принципна постановка е аналогична на единичната блокада.

По- труден дял от работата на треньора е усъвършенстването на блокадата. С навлизането в този етап е нужно преди всичко да се разшири базата на сръчности , които разрешават по-ефективно прилагане на блокадата. Постепенно се въвеждат уменията:

  1. Изграждане на активна и пасивна блокада.
  2. Повторно скачане на блокада.
  3. Изпълнение на блокада с предварително изнесени ръце ( на височина на главата ) ръце.
  4. Придвижване за блокада около мрежата с лице към посоката на движение и придвижвания с кръстосани крачки.
  5. Блокада на забити топки зад линията за нападение.

Обучението и усъвършенстването на тези сръчности се извършват успоредно с нападението. От особено значение е да не се допусне в даден отбор разлика в нивата на ефективност на забиването и блокадата. Ако различията са във вреда на блокадата това дава неминуемо отрицателно отражение върху игровата ефективност в защита.

Средствата за обучение и усъвършенстване на блокадата са тясно свързани с тези на забиването, тъй като са негово естествено противодействие. Повече от необходимо е като средство да се използват динамичните упражнения.

Тома Чакъров, Георги Митев

 

+ There are no comments

Add yours