Науката и спорта Единна програма Игрова подготовка 13-14 г.

Науката и спорта Единна програма Игрова подготовка 13-14 г.


ИГРОВА ПОДГОТОВКА

Методика: Игровата подготовка има особено значение сред факторите, определящи перспективите за развитие на подрастващия играч.

Първите официални състезания и емоции, свързани с тях, са сложен процес и в някои случаи водят до отрицателни последици. Средствата , с които треньорът си служи за реализация на игровата подготовка , са от арсенала на тактиката на играта. Ето защо в програмата часовете за игрова подготовка не са разделени от тези на тактиката.

При подбора на средствата за игровата подготовка на пионери и пионерки трябва да изхождат преди всичко от психо-физическите и тактическите възможности и особености на тази възрастова група.

При провеждане на състезателната подготовка треньорът трябва да съблюдава следното:

 1. Участието в състезания трябва да се предшества от многократно наблюдаване на състезания между отбори от по-висок разряд и възраст. При тези наблюдения треньорът трябва компетентно да насочва вниманието на младите състезатели към една или друга страна от демонстрирания пред тях  волейбол, като обърне особено внимание на значението на колективния начин на действие в площадката и приноса му за постигане на отборен успех. В никакъв случай не трябва да се преувеличава значението на личните действия за развоя на играта. Обективното , целенасочено въвеждане в атмосферата на състезателния волейбол ще допринесе много за преодоляване на страха, колебанията, неверието в собствените възможности на младия волейболист или волейболистка.
 2. Участието в официални състезания трябва да стане след продължителна разяснителна работа на треньора за значението на техниката на отделния състезател за правилното и ефективно изработване на тактическа структура на даден отбор.
 3. Провеждането на състезания по подготвителните игри спомага за по-бързото въвеждане в игровата обстановка. Ето защо и през този период треньорът не трябва да преустановява работата с тези ефикасни подготвителни средства.
 4. В никакъв случай в официални състезания да не се допускат състезатели с още неукрепнали двигателни навици и технически грешки при изпълнението на движенията на елементите от техниката на играта.
 5. Допускането до официални състезания трябва да става едва след заучаването на всички елементи, предвидени в програмата за пионерска възраст.
 6. Участието в първите състезания трябва да се предшества от обстойна работа на треньора по разграничаване функциите на всеки състезател в различните зони на игрището и възможностите за взаимодействия. На състезателя трябва да му стане пределно ясно какво трябва да върши при различни разигравания на топката в отбрана и нападение и се посочват най-често случващите се варианти на разиграване извън установените стандарти. С други думи състезателят трябва да се подготви така, че в игрището да не се случва начин на отиграване , непознат за него от тренировъчните занимания.
 7. Тук му е мястото и за теоретическа подготовка по различните тактически схеми за игра в нападение и отбрана. Обогатяването на теоретическите знания става причина за създаване на активно творческо отношение към задълженията по време на състезанието.
 8. Разборите преди и след състезанията и ръководството на самите срещи от страна на треньора е необходимо да преминават в напълно спокоен тон, с поставянето на реално изпълними задачи на отделните състезатели които при всички случаи са заучавани в тренировъчна обстановка.
 9. „Победа на всяка цена“! е задача ,която няма място в речника на треньора , работещ със състезатели от тази възрастова група. Поставянето на такива задачи почти във всички случаи дава обратен ефект.
 10. Желателно е разборите за състезания да се провеждат по-рано, като времето до самото състезание се използва за проверка на някои основни индивидуални задачи. От друга страна ,дава се възможност за стихване на силния емоционален ефект, който съпътства състезателите и подсигурява спокойно, уравновесено начало на мача.
 11. При ръководството на срещата треньорът трябва да оценява действията на състезателите ,като се съобразява с психическото им състояние. Така например в първите състезания много често причина за лошата игра трябва да се търси преди всичко в афектното състояние – страх.
 12. Практиката е доказала ,че на първите си състезания пионерите и пионерките показват само около 70% от това, което са демонстрирали на тренировките и контролните срещи преди това.
 13. След завършване на състезанието спокойната атмосфера на разбора и реалните и обективни оценки водят до много високи спортни резултати. При загуба в никакъв случай не трябва да хвърля вината към отделни състезатели, а да се търсят причините преди всичко в колективните действия и грешки. Индивидуалните забележки трябва да се направят след стихване на общата възбуда , и то насаме с играча. Ето защо хубаво е разборът за загубена среща да се прави на следващия ден, когато психическата възбуда , възникнала по време на мача стихне.
 14. При победа е необходимо да се посочат реално факторите , които са изиграли основна роля по време на мача , като вниманието се спре най вече на действията на отбора като добре организиран колектив, правилно изпълняващ поставената му от треньора тактическа задача. Разбира се , трябва да се посочват и слабостите.
 15. При турнирни състезания правилното регулиране и запазване на нервната енергия до края на турнира е от особено значение. Тясно свързано с този въпрос е стриктното изпълнение на режима за почивка, храна и странични развлечения.

Тома Чакъров, Георги Митев

+ There are no comments

Add yours