Науката и спорта- Единна програма -Подготвителни игри

Науката и спорта- Единна програма -Подготвителни игри


                                                            Подготвителни игри

Общата задача, която стои за решаване в детската и юношеската възраст, е наред с всестранното физическо развитие да се изучат и усъвършенстват техническите и тактическите действия в игрова обстановка. Ето защо голяма роля в началния етап на обучение на подрастващите имат подготвителните игри. Колко възрастта на подрастващите е по-малка, толкова по-често трябва да се прибягва към тези игри в тренировките. Това разбира се , най- много се отнася за работата в детските школи.

В групите на детските школи двустранните игри трябва да се въведат едва след 5-6 месеца редовна тренировка. Дотогава ,а и след това се провеждат състезания и двустранни игри, като се използват подвижните и подготвителни игри.

Когато децата изучават относително уверено горното и долното подаване и обикновения долен начален удар , тогава постепенно трябва да ги приближим към двустранната игра. За осъществяването на тази задача помага прилагането на игрите „пионер бол“ „топка над въженце“ „ловенка“

Описание на играта „ловенка“:

Децата се разполагат в игрището на двете половини в съответните зони , така както е прието във волейбола. Играта се провежда по изискванията на основните правила на волейбола, но на играчите се разрешава:

  1. Да изпълняват началния удар чрез хвърляне с една ръка от зоната за начален удар.
  2. Да посрещат и подават помежду си ,ползвайки хващането на волейболната топка с две ръце.
  3. Да прехвърлят топката в другото игрище с отскок. Хващането и хвърлянето на топката се разрешава поради неумението на децата още добре да бият началните удари, да посрещат с волейболно подаване началните удари и да осъществяват връзка помежду си. Постепенно с разучаването и утвърждаването на елементите става и приближаването на играта „ловенка“ към класическата волейболна игра. Това става в следната последователност:
  4. Поставя се за задача третото, последно подаване при прехвърлянето на топката през мрежата задължително да става с волейболно подаване.
  5. По- късно се прибавя това изискване и към второто подаване.
  6. Вместо с хвърляне топката се въвежда в игра с изпълнение на обикновен долен начален удар. Така неусетно децата укрепват у себе си знанията за правилата на играта, разположението на играчите за посрещане на начален удар, връзка и съгласуваност на действията помежду им и т.н.

Тази игра дава възможност за силни емоции и задоволява до голяма степен нуждите от двустранни игри по волейбол. Играта разрешава да се организират постоянно търнири и срещи с други подобни по възраст групи.

 Учебни игри

Основното внимание при провеждането на учебните двустранни игри се насочва към изискването децата да играят с три докосвания до топката и целенасочено да я отправят в игрището на противника. Трябва умело да се поставя изпълнението на определени задачи по време на игра, свързани с изучавания материал преди това или на същата тренировка.

В учебните игри се допускат някои отстъпления от правилата на играта , като грубите носения, двойните удари, престъпване и др. Така също в първите двустранни игри следва да  се разрешават два опита при биене на начален удар( ако първият е несполучлив, играчът бие още веднъж).

Георги Митев, Тома Чакъров

+ There are no comments

Add yours