Науката и спорта- Единна програма -Специализация на състезателите 13-14 г.

Науката и спорта- Единна програма -Специализация на състезателите 13-14 г.


Специализация на състезателите по игрови действия. Методични указания.

Ориентирането на пионерите и пионерките към определени функции( нападатели и разпределители) трябва да става , без да се отклонява работата по всестранната им техническа подготовка.

При ориентацията на пионерите и пионерките към известни разграничения във функциите по време на игра треньорът трябва да се придържа към разположението на игрището на 4 нападатели и двама разпределители( 4+2).

Разграничаването на състезателите по функции на нападатели и разпределители трябва да се оформи едва в края на втората година на обучение. Особено внимателно трябва да се разпределителите. Нужно е треньорът предварително задълбочено и продължително да наблюдава игровата и физическа специфика на възпитаниците си и се ориентира за разпределите към състезатели, изявяващи следните качества:

1.Висок ръст

2.Гъвкъвост – обща и специална.

3.Повратливост и бързина.

4.Сравнително правилно и точно подаване отгоре.

5.Сравнитлно забиване и блокада.

От значение е наличието на някои интелектуални и морално -волеви качества като: умение да ръководи( водещи качества), контактност, авторитет, тип нервна система, бързина на протичане на мисловните процеси, чувство за импровизация, и др.

Броят на диференцирано подбраните състезатели за разпределите трябва да бъде минимум 4 души.

Тома Чакъров, Георги Митев

+ There are no comments

Add yours