Науката и спорта – Единна програма – тактическа подготовка 10-12 г

Науката и спорта – Единна програма – тактическа подготовка 10-12 г


Задължителен обем от умения по тактическата подготовка

Индивидуални тактически действия в нападение.

 1. Умение своевременно да се вземе удобно изходно положение за изпълнение на определено действие на игрището.
 2. Умение да се избере най-подходящия начин за прехвърляне на топката през мрежата, като се изхожда от параболата и скоростта на идващата топка.
 3. Умение да се отправи топката през мрежата в уязвимо място в площадката на противника.
 4. Умение правилно да се използва в игра началния удар.

Умението своевременно да се придвижва към мястото на действие и там да се заема правилно изходно положение е основно тактическо умение във волейбола въобще и затова треньорът трябва постоянно да обръща внимание за подхода към топката, особено при групови упражнения по техниката на играта.

unnamedснимка: google.play.com

Необходимо е да се научи детето предварително да отгатва действията на партньора или съиграчите си – къде ще бъде отправена топката. Често у децата се наблюдава такава грешка: те реагират на топката, когато тя вече лети към тях, а не на действията на партньора, който им подава тази топка. Умението да се наблюдава съиграчът и в съответствие с неговите действия да пригажда своите, помага на начеващия волейболист успешно да се включва в тактически действия. Необходимо е да се дават задачи в играта по отправяне на топката в уязвими зони на противниковата площадка, като за целта могат да се прибавят поощрителни точки в резултата, да се очертават предварително уязвимите зони и т.н.

Детето трябва да се научи по време на играта правилно да прилага началния удар, като се стреми да насочи топката в най- слабите звена за посрещане.

Индивидуални тактически действия в защита

От индивидуалните тактически действия в защита трябва да се дадат на децата следните знания и умения:

 1. Умението по действията на противника да определя възможното направление на полета на топката и бързо да се придвижва и поема отправената топка.
 2. Умението да избира и прилага правилно долното или горното подаване в съответствие с игровата обстановка.

За успешната игра в защитата много е важно да научим детето да наблюдава действията на противника и да отгатва предварително направлението на полета на топката към собственото игрище, а не да реагира едва тогава, когато топката е прелетяла вече през мрежата. На това трябва да се обръща внимание при упражненията, свързани с подаване около мрежата. Също така трябва систематически да се дават средства с тактическа целенасоченост, изискващи своевременно придвижване и заставане под топката от рода на динамичните упражнения.

unnamedснимка: play-google.com

Групови тактически действия в нападение

Обемът от знания и умения, които трябва да придобият децата в тази възраст ,е следния:

 1. Взаимодействия на играчите при изнасяне на топката от дълбочина към зона 3.
 2. Подаване от зона 3 към зона 2 и 4 с прехвърляне през мрежата при трето докосване.
 3. Подаване от дълбочина на игрището на състезателя от зона 2, влязъл предварително до мрежата, и разпределяне на топката оттам в зони 3 или 4 с последващо прехвърляне през мрежата.
 4. Взаимодействие при посрещане на начален удар и отправянето му в зона 2 и 4 с предварително влязъл до мрежата играч от тази зона.

Груповите тактически действия , се базират на индивидуалните тактически действия и се явяват важен етап в тактическата подготовка на младите волейболисти, тъй като във волейбола действията на един играч зависят в много случаи, а по някога и изцяло от действията на съиграча или съиграчите. Това налага, от една страна при подбора на упражненията, треньорът да търси повече връзки между отделните състезатели и, от друга – да бъдат колкото се може по-близки до играта, разбира се според техническите възможности на децата.

Групови тактически взаимодействия в защита

По този раздел от тактиката се дават следните знания и умения:

 1. Умение да се притичва в помощ на другаря.
 2. Посрещане на топки идващи от противниковото игрище и отправянето им в зона 3 и 2.

Трябва постоянно и настойчиво да се формира навикът за подсигуряване на съиграч. При това трябва да се обърне внимание на подсигуряването на съиграча, когато прехвърля топката през мрежата, което ще позволи по-късно да се овладеят много по- сложни тактически действия, като подсигуряване на блокада, подсигуряване на забиващ съиграч и др.

 

Отборни тактически взаимодействия в нападение и отбрана

В тази част от работата си треньорът трябва да даде знания и умения на децата за:

 1. Нареждане при посрещане на противников начален удар с играч до мрежата и пет назад.
 2. Нареждане при изпълнение на собствен начален удар.
 3. Обработка на топката за организиране на нападение с прехвърляне през мрежата от зона 4 и 2.

Още в първите учени игри децата трябва да се запознаят с различните зони в игрището: зона за нападение, зона за отбрана, зона за начален удар. Треньорът трябва да предаде тези знания във форма ,приемлива за възрастта. Така например при децата разучаването на зоните в игрището и разположението на състезателите в тях може да се даде във вид на игра или състезание.

screen800x500снимка: iTuns-apple.com

Отбранителните действия на отбора  започват с поемането на противниковия начален удар. Началните удари вече не са само способ за вкарване на топката в игра, а се явяват и като ефикасен елемент на нападението. Резултатното поемане на началните удари до голяма степен зависи от правилното подреждане на състезателите в игрището при посрещането на началните удари. При подреждането състезателите трябва да имат пряк зрителен контрол върху състезателя, който изпълнява началния удар, и да насочват вниманието си към онова място от игрището където има най -голяма вероятност да попадне противниковия начален удар.

Подреждането на отбора при поемането на начални удари е особено важно за организирането на играта. При начинаещите често пъти се губят серии от точки не толкова за това, че не е овладяна техниката на поемането на началните удари, колкото поради това, че подреждането на състезателите в игрището за посрещането на топката е неправилно. Лошото подреждане води до загуба на точки или несигурно организиране на играта, което обикновено завършва с прехвърляне на топката в полето на противника, без да се проведе резултатно нападение. Понякога в процеса на играта младите състезатели и състезателки се увличат и забравят правилното разположение на местата си. Това налага често пъти треньорът да дава указания отвън и да се правят допълнителни размествания на отделните състезатели, което още повече разстройва отбора. За да се премахнат тези грешки, необходимо е треньорът да поставя задачи на състезателите, играещи в зона 1 или в зона 5, след като всички заемат местата си в игрището , да поправят допуснатите грешки при подреждането на своите съиграчи, тъй като разположението им позволява да виждат изцяло отбора. Когато се налагат някакви по-големи размествания при промени в подреждането на отделните състезатели в игрището, необходимо е треньорът да даде указанията си през време на исканата за целта почивка, като разяснява какво налага разместването и как да се извърши то.

За сигурно поемане на началните удари от голямо значение е и стоежът на отделните състезатели при очакването на идващата топка. Според нас най-удобно изходно положение е средния волейболен стоеж.

Тома Чакъров. Георги Митев

+ There are no comments

Add yours