Науката и спорта- Функция разпределител

Науката и спорта- Функция разпределител


Васил Господинов – бивш национален селекционер.

 

Ролята  разпределител винаги е била отговорна, но тя стана от изключително значение за нападателната игра от тогава, когато отборите преминаха към структората 5+1- т.е. с един разпределител. Действията на този играч не са така атрактивни  като на „забивачите“ и затова не впечатляват широката публика. Но специалистите знаят, че от тяхната игра зависи успешната игра на нападателите. Разпределителят – това е постоянно мислещият играч, който непрекъснато следи бързо променящата се обстановка, както при опонента, така и при собствения си отбор. На тези промени той трябва да реагира адекватно и да подготви най- успешния атакуващ вариант.  Разбира  се крайният успех е в ръцете на нападателите, чиито резултат е най- впечатляващ.

Кои са онези способности, които разпределителят трябва да притежава в повече от останалите волейболисти?

  • Тренировката на разпределителя е най – трудоемка. В петгеймов мач този играч приблизително изпълнява над 150 подавания, повечето с отскок, над 100 пъти скача на блок, защото противникът търси в повечето случаи да пробива през неговата условно по- ниска блокада. И тук трябва да се прибавят и сервисите с отскок, с които общото количество отскоци е около 300 на брой. Към натоварването при отскачане трябва да се има предвид и прибежките към топките- недобре насочени след посрещане на начален удар и след спасяване, които той трябва да догонва и да подава. Така общото натоварване е такова, че никой друг от състава не дава такъв разход на енергия. В този смисъл тренировката на разпределителя съдържа лично усъвършенстване – по- усилена физическа подготовка и по- продължително време за сработване на действията с останалите играчи. Това още означава, че без негово участие , тренировката не може да бъде пълноценна.

снимка:volleycomment.bg

  • От гледна точка на действията с топка, разпределителят трябва да владее до съвършенство различните подавания с две и една ръка: лицево зад главата, над главата, странично,скоростен пас, параболичен пас. С други думи- да умее да контролира параметрите на подаването според обстановката и взаимодействията с нападателите. Що се отнася до другите дейности , като начален удар , блокиране, спасяване и подсигуряване той трябва също да ги владее ако не с подчертано превъзходство , то поне на нивото на останалите играчи.
  • От биомеханичен аспект точността на окомера , а това означава дължината, параболата и скоростта на топката при подаването, зависят от отмерването на силата , влагана в подаването на топката. Този контрол става посредством три начина на разгъване на тялото: разгъване на цялото тяло, разгъване само на ръцете,или само на китките с отскок или без отскок. В този смисъл тактилното усещане на топката при подаване е много по- голямо , отколкото при ударите. Действията на разпределителя представляват сложна реакция, при която не толкова важна е бързината на реакцията, а по- скоро необходима е навременност и точно ответно движение. Решението за взаимодействието с партньорите се планира предварително , но окончателното решение става след като топката е преминала в собственото игрище. Това означава реална оценка на идващата от противника топка и моментните действия на партньорите. В процеса на упражняването тези прогнозни решения и действия някак си стават динамични стереотипи.

снимка:superlega.it

  • От особено значение за разпределителя е състоянието на неговия вестибуларен апарат. След втурвания, внезапна промяна на движението, обръщания, приземяване и отскоци той трябва да изпълнява някое от гореизброените видове подавания, при това с остър дефицит на време. Цялата тази дейност без устойчив вестибуларен апарат не е възможно да се реализира успешно. Ето защо системното упражняване на този човешки феномен е задължително, тъй като от него зависят времето на реакция и координация при изпълнение на специалните сръчности. Без стабилен вестибуларен апарат ръцете и краката се забавят, а така също се нарушава координацията. В спортната практика съществуват извънредно много упражнения за поддържане на стабилен вестибуларен апарат. Като най- важни обаче се считат упражненията , представляващи съдържанието на играта.

снимка:fivb.com

  • Друг фактор за успешната игра на разпределителя е развитието на периферното зрение. Естествено централното зрение е насочено към топката, а чрез периферното се следи движението на собствените нападатели. С тази способност и с наличието на добра техника единствено е възможно да се изгради комбинативна нападателна тактика. При липса на периферно зрение разпределителят подава без идея, еднообразно, често пъти сковано. Той няма представа за блока на противника и готовността на съотборниците си-нападатели. Зрителния контрол винаги трябва да се тренира с насочено внимание към два обекта- например подаване с две топки или с топка и наблюдение на друг обект.

24/11/2018, SPO, PADOVA, Kioene Arena. Super Lega Pallavolo: Kioene Padova vs Itas Trentino.

  • Обемът на вниманието е поредния фактор за успешната игра на разпределителя. Тогава когато противникът изпълнява начален удар, разпределителят има време да обмисли спокойно от коя зона собствените нападате биха могли по най- добрия начин да атакуват блокадата и защитата на опонента. Замисълът на атаката той съобщава на нападателите преди изпълнението на начален удар. В следващия момент обаче, когато топката е вече в игра , вниманието става интензивно, защото реализирането на тактическия план може да претърпи промяна в зависимост от посрещането и насочването на топката, преминала в собственото поле. В хода на играта времето за наложената промяна е много кратко и не винаги решението е целесъобразно. Особено важни са тези решения в моменти за спечелване на гейм или среща. Само един погрешен пас може да провали усилията на целия отбор.

По- различно е съсредоточаването на вниманието при собствен начален удар. В тези моменти предварителните замисли не са възможни , защото зависят от редица положения- атаката на противника, собствената блокада, спасената топка от съотборник, или попаднала в самия разпределител. В тази обстановка сполучливо решение би било подаването да се насочи към най- добрия за момента нападател.

Процесите свързани със съсредоточаване на вниманието са в пряка зависимост от физическата издръжливост на спортиста. Известно е, че при физическа умора вниманието рязко спада, обхватът на погледа се свива, става разсеян и това оказва влияние върху неговите творчески замисли. Разпределителят е този играч, който през цялото време на състезанието трябва да поддържа свежи мисловните си процеси и чрез разумните си ходове да влияе върху самочувствието на съотборниците си.

снимка:fivb.com

  • Спортната характеристика на разпределителя няма как да бъде цялостна , ако не се анализират тактическите действия в неговата игра. Със своите замисли и изпълнения този играч трябва да си извоюва авторитет и да стане лидер в отбора. По принцип допуска ли да бъде ръководен при избора на начина за провеждане на атаката, неминуемо ще се стигне до конфликт с някой нападател. Факт е, че и той взема решенията, но в някои моменти те могат да бъдат подсказани и от някой нападател, който се чувства сигурен при отиграването на топката. Съществуват обаче положения, при които някои от нападателите постоянно се намесват в избора на тактически решения. Така възникват конфликти между нападател и разпределител. В този спор един от двамата играчи става излишен за отбора. Ако няма намеса на треньора , то последствията са за целия състав.Приемливо е да се подсказва решимост от страна на нападателите в дадени моменти , но те трябва да имат куража да поемат отговорността. Много пъти взаимодействията в атака не се получават, защото липсва взаимна убеденост. Това довежда до несигурност, до сковани действия и промяна на общата концепция в играта на отбора. Така атаката се концентрира върху двама нападатели, другите от състава стават фигуранти и когато трябва да помогнат , те не са в състояние да го направят. В постройката на играта в нападение разпределителят трябва да дава възможност на четирима или петима състезатели да участват реално в атаката. Това трябва да става в началото на гейма, за да може да разчита на тях и  в края, когато отиграването на всяка ситуация е важно. Избирателно разпределителят трябва да подава към оня играч , който той чувства сигурен, но еднообразието улеснява противника. Много важен показател при проучването на играта на даден отбор е да се разбере какъв процент подавания разпределителят отправя към различните зони. Тази информация улеснява блокиращите в предварителната им нагласа. Когато обаче тези проценти са приблизително равни , ориентацията на блокиращите е много затруднена. Балансирането на нападателната игра по зони и персонално трябва да се съобразява с резултата. Ако това разхвърляне на нападението в различни посоки има привкуса на фантазиране, в никакъв случай няма да доведе отбора до краен успех. Това ще снижи увереността на нападателите и ще изнерви обстановката. Разпределителят е този , който трябва да поддържа стабилност, като се съобразява с индивидуалните възможности на играчите и техните желания без да нарушава тактическите принципи.

снимка:cev.lu

  • От психологически аспект личността на разпределителя е много трудна за описание. Неговата емоционалност във всеки един момент се проявява различно. Като че ли той копира развитието на спортната битка с нейните приливи и отливи. От една страна той се възхищава на перфектното си подаване, но ако този така наречен „трик“ не се реализира , следват негласни упреци , а често пъти и гласни. Разпределителят не трябва да дава външен израз на нервите си, въпреки , че понякога има основание за това. Веднага обаче трябва да се отбележи, че не е лесно да се поддържа спокойно поведение продължително време в обстановка , при която крайният резултат- точката , не се реализира според очакванията. Проявите на неуравновесеност най- често се наблюдават при млади разпределители между опитни играчи. Към такива волейболисти непрекъснато се отправят съвети и искания, и тези указания обикновено респектират и сковават. В този смисъл по- подходящият вариант е разпределителят да е опитен играч, който да налага волята си , да ръководи и сплотява колектива.  Да демонстрира самообладание в решаващи моменти и да предава това качество на останалите играчи.  Да проявява силна воля върху контрола на собствените си действия и поведение, особено когато умората започва да се отразява  негативно върху неговата игра.

Като придавам голямо значение на волейболиста- разпределител , искам да посъветвам настоящите и бъдещи играчи, изпълняващи тази функция, да избягват да се държат надменно , да не странят от колектива, да поддържат самодисциплина, да се вслушват в съветите на треньора , да уважават противника и публиката. Така те ще станат любимци на цялата спортна общественост , а това за тях ще бъде най- голямата морална отплата.

Bulgaria’s Georgi Seganov sets a ball

Разсъжденията върху същността на играта на разпределителя и неговите качества аз изложих от гледна точка на моя личен опит, като изпълняващ тази роля играч, като наблюдаващ играта на тези волейболисти и като треньор , работил и с двата пола разпределители.  Въпреки това далеч съм от мисълта за изчерпателност , но все пак се надявам , че макар и малко ще допринеса нещо за обогатяването на тази дейност.

Васил Господинов е роден през 1936 год. в Стара Загора

Като студент в НСА ( тогава ВИФ) за играта си в „Академик“ е обявен за най -добър разпределител на шампионата през 1961г. Национален състезател от 1957 до 1963год. От 1960 до 1970 преподавател в НСА. Треньор на „Академик“ СФ жени, с титлите през 1968 и 1969 год. Води жените на Левски- Спартак и Левски- Сиконко с 6 титли, между 1971 и 1998год. Треньор на национален отбор жени на 3 световни първенства 4 европейски първенства, както и на две универсиади. Значимите му успехи са 6-то място на Световния шампионат във Варна през 1970 год. 2 четвърти места на европейските първенства в Италия- 1971 и ГДР- 1983 год. , както и бронзовите медали на универсиадите в Италия 1970год. и у нас през 1977год. В чужбина се отличава с мъжкия състав на Кувейт, 4-ти в Азия -1989 год. Бил  е ръководител на Научно-приложната лаборатория по волейбол при ЦС на БСФС , както и председател на треньорския съвет във федерацията.

 

+ There are no comments

Add yours