Науката и спорта – изисквания към кондиционния треньор

Науката и спорта – изисквания към кондиционния треньор


Проф. Кирил Аладжов, майстор на спорта, доктор на педагогическите науки.

 

Някои необходими изисквания при работата на треньора по физическа (кондиционна) подготовка. Принуден съм да взема отношение по тази тема, поради факта, че в последно време се нароиха твърде много Интернет – „специалисти“, които са без необходимата квалификация, не са лицензирани и на практика обезличават тази прекрасна специалност!

„Кондиционен треньор“ е комплексно понятие. Според мен това са най-универсалните специалисти в областта на спорта! Такъв специалист трябва да умее много неща, както и да има необходимият педагогически подход:.
1. Да спазва общоприетите дидактически принципи в подготовката, особено при занимания с подрастващи спортисти!;
2. Да използва упражнения близки до характера на практикуваният вид спорт;
3. Да е запознат детайлно с методите на скоростно-силовата и бегова подготовка;
4. Да може своевременно да констатира и коригира допусканите грешки;.
5. Периодически да прилага тестове за контрол и оценка на физическите качества;
6. Необходимо е да умее правилно да степенува и дозира прилаганите упражнения, според тяхната трудност и достъпност;
7. Не на последно място да прилага коректно „стречинг системата“, която почти отсъства във фитнесите и при силовата подготовка!;
8. Освен това, нещо много важно, което също е в полето на кондиционният треньор: да може да възстановява контузени или прекарали операция на опорно-двигателният апарат спортисти. Да провежда след оперативно лечение, със средствата на физическата подготовка, докато възвърнат необходимата си спортна форма!
По принцип физическата (кондиционна) подготовка не е СБОР от упражнения, тя е СИСТЕМА, от подходящо подбрани физически упражнения, съобразени с възрастта, нивото и периода на подготовка! Те трябва да се степенуват, според тяхната сложност и координация!

 

+ There are no comments

Add yours