Науката и спорта     Разпределителя – бърза реакция и точност на подаване.

Науката и спорта Разпределителя – бърза реакция и точност на подаване.


Разпределителя във волейбола

Стефан Димитров

 

Второто подаване е приоритет на разпределителя. Той е този, който в най-голяма степен претворява в действие идеите на треньора, отнасящи се до тактиката в нападение. Тази дейност на разпределителя би могла да бъде подредена в три етапа.

foto:fivb.com

Първият, обхваща стратегията за предстоящия мач. Разпределителят планира как да проведе мача – как ще подава в началото на геймовете, как – в края. Припомня си силните и слаби страни на нападателите, с които ще играе, техните предпочитания и детайлите за тях – скорост, височина, дължина, отдалеченост от мрежата на подаването. Осмисля реалностите на противниковата блокада – има ли слаби блокиращи, как се подкрепят при мрежата, при кои си реакции (наляво или надясно) са по-малко ефективни. Планира действията си и за случаи, когато посрещането е доставило топката далеч от мрежата. При изграждане на тази стратегия за мача е практика да участва и треньора.

foto:fivb.com

Вторият етап е по време на мача и обхваща моментите, когато разпределителят се подготвя за организация на първична атака (след сервиса на противника). Освен съображенията, залегнали в стратегията преди мача има и нови такива – отчитане моментното състояние на нападателите, движението на резултата, собственото състояние и способности. В голям процент от случаи, разпределителят предварително взема решения как и на кой да подаде при перфектно посрещане и при лошо такова. Най-квалифицирани разпределители оставят тези си избори за по-късен етап (след посрещането), когато видят какво е то, когато добият възприятие за засилването на нападателите, за противниковата блокада, и когато оценят как те самите са се нагласили за подаването.

foto;fivb.com

Дори да са направили избора си предварително във фазата на контакт с топката те прецизират детайли на подаването, съобразно горните реалности – къде е посрещната топката, движението на нападателите, противниковата блокада. В тези си действия – през този втори етап – разпределителят би трябвало да бъде умерено подпомаган и насочван от треньора. Би могъл да бъде информиран за това, че блокировачите на противника добре са разузнали  и предвиждат действията му, т. е. трябва да промени нещо. Не е редно да се отива в посока към критика.

foto:cev.eu

Третият етап е в хода на разиграванията по време на играта. Тогава на разпределителя се налага да взема решения и да ги осъществява в условията на дефицит от време, и в условията на най-разнообразни игрови ситуации и реалности. Базира се на пространствени, времеви, психологически ориентири и на усета за собствените възможности и все пак, някои от тях се оказва (интуитивно) най-настоятелен. Възможно е и да се сгреши, но това не трябва да кумулира притеснение, а трезва оценка и насочване на мислите (тактиката) към предстоящите действия.

Наложилото се в съвременния волейбол изискване разпределителят да подава след отскок (от въздуха) му позволява, когато е на първа линия, и сам да завърши атаката – най-често чрез пускане. Това трябва да съществува в репертоара му и разумно да се използва.

foto:fivb.com

След приключване на срещата, разпределителят сам (по-добре с помощта на треньора) анализира играта си, извлича поуки.

 

 За да осъществява по най-добър начин тази си дейност разпределителят трябва да притежава и развива в себе си качества в следните посоки:

– бърза ориентация в полето, бързо придвижване, ловкост и координация;

– меко и точно подаване с две ръце отгоре при всякакви позиции на тялото си – след отскок, от земя, в условия на добър и не добър баланс, след други игрови действия;

– точност на подаването с две ръце отгоре, съобразена с тайминга на нападателите и на оптималната за тях височина на забиване;

– да „разчита” игровата обстановка – състояние на собствените нападатели, слабости на противниковата блокада, движение на резултата;

– да взема бързо печеливши решения;

– да поддържа високо ниво на самообладание и увереност;

– да бъде дисциплиниран и усърден;

– да бъде в здрави и градивни взаимоотношения с треньора и съотборниците си;

– да се изгражда като неформален лидер на отбора.

Освен основният си ангажимент да организира атаката на отбора, добрият разпределител действа успешно и при блокада, при защита в задното поле, при подсигуряване на нападателите, при изпълнение на начален удар.

foto:fivb.com

 

 

 

 

+ There are no comments

Add yours