Науката и спорта -Видове тренировки

Науката и спорта -Видове тренировки


Васил Господинов- бивш национален селекционер

 

Мащабите на съвременния спорт и стремеж за високи спортни постижения в него ,са причина спортната тренировка като основен фактор за подготовка да бъде обект на постоянен анализ, корекция и усъвършенстване. Докато нейните общи принципи определят единството на подготовката в отделните спортове, то  различните тренировъчни методи детерминират тяхната специфичност. На основата на опита , експеримента и наблюдението специалистите търсят максимален резултат, като непрекъснато изменят количеството, качеството и съотношението в извършената тренировъчна работа. Сега повече от всякога доминира идеята за модел спортист, съчетаващ понятията висока скорост, многообразна техника и голяма издръжливост.

В частност насоките за развитието на волейбола също се движат в рамките на подобни характеристики. Всеки квалифициран отбор се стреми към комбинативна организация на атака, висока скорост на нейното провеждане, устойчиви защитни действия и способности за продължителното им прилагане.  Фактически това са предпоставките, върху които се разработва и процеса на съвременната волейболна тренировка. Очевидно тези предпоставки зависят от нивото на физическите качества, техническите сръчности и психологическите способности на волейболиста. Несъмнено тези основни страни на подготовка трябва да се развиват диференцирано от една страна , както и комплексно от друга.

В практиката съществуват три основни вида тренировки:

  1. Обемна ( голяма ) тренировка.

Продължително повторение на движенията със съответните паузи след едно или няколко изпълнения. Паузите дават възможност на спортиста да се възстановява и същевременно да получава допълнителни указания за следващите изпълнения. В този тип тренировки упражнението се извършва в определени условия, откъснати от игровата обстановка. Тези занимания намират приложения както при подрастващите, така и при волейболисти от висока класа. За първата категория спортисти голямата тренировка служи за обучение и усъвършенстване, а при втората категория тя подобрява качеството и формира индивидуалността на изпълненията. Продължителността на една такава тренировка варира от 2 до 3 часа. Ако в нея се търси и физическо натоварване с цел постигане на определени качества, то са дава в края на заниманието, но по принцип тази тренировка не прибавя или много малко развива физическите качества. Като се изключи преходния период , обемната тренировка заема важно място в плановете на целогодишната подготовка.

  1. Интензивна тренировка.

Тежко работно натоварване за кратък период от време с малки периоди на възстановяване. Ако при обширната тренировка за 90 минути примерно волейболистът извършва 200 докосвания на топката, то при интензивната тренировка тази работа се извършва за не повече от 30-40 минути. Интензивната тренировка се използва, за да се повишат уменията на играчите да прилагат заучените технически елементи в процес на физическо натоварване, достигащо до състояние на умора. Нейното второ предназначение е да изгражда и специална двигателна тренираност. Упражненията , които се използват в тази тренировка , са близки до игровата обстановка. Обикновено в тези упражнения се включва един технически елемент, а за спортисти от висока класа се препоръчва съчетание на два елемента: след спасяване- забиване; след начален удар – спасяване; след блок- забиване и други такива. Тренировките в темпо се прилагат най- вече в периода преди и по време на състезания. Тяхната продължителност трае не повече от 2 часа.

  1. Игрова тренировка.

Смесен вид подготовка, характеризираща обстановката на играта или условията близки до нея. Темпото на упражнението се диктува от треньора, който се стреми да създаде различни моменти от играта, да противопостави модел на действие на противник със съответно противодействие между два състава с определени методически задачи. Тези тренировки още се наричат „моделирани“. Игровата тренировка прави волейболиста цялостен. В нея той съчетава техническите си умения с физическите си способности, учи се да мисли и да решава бързо сложни ситуации, привиква към взаимодействие с партньорите си. Без тази тренировка е немислимо да се изгради отбор, способен да побеждава. В последно време игровото упражняване заема все по- голямо място в подготовката на волейболистите. Неговото планиране в годишната програма , особено за отбори от висока класа, процентно заема най- голям дял.

+ There are no comments

Add yours