Не бъди скъпоценен

Не бъди скъпоценен


Треньорски съвет на седмицата #

“Не бъди скъпоценен”

Всеки (добър) треньор има уникална философия, индивидуална методология, особен стил на игра. Това е само правилно и нормално. След като изучава и наблюдава, практикува и учи, всеки треньор ще дойде рано или късно до свой уникален начин на работа. Когато те работят е, единственото правилно и нормално, че треньорът ще иска да прeдаде  този уникален начин на неговите подчинени e разбираемо, ще бъдат разочаровани при неуспех за постигане на тази цел. Треньорът обаче никога не трябва да забравя, че целта на клуба, който го е назначил, не е прилагането на тази методология. Целта на клуба е някакъв резултат от изпълнението и макар методологията да е била важен фактор в процеса на подбор, това не е самата цел. Треньорите със сигурност трябва да имат вяра и доверие в своите твърди печеливши вярвания, като са готови да се борят за тях, но от друга страна треньорът не може да бъде  по ценен от  тях. Светът е пълен с безработни треньори, които поставят собствената си философия пред представянето на отбора. Същият принцип важи и за тактиката. Понякога тактиката е страхотна на хартия и не работи на практика. Понякога тактиката работи добре с един отбор, но не и с друг. Понякога една и съща тактика работи добре в един сезон, но не през следващия. Треньорът също не може да бъде скъп за тактиката.

Mark Lebedew

Coaching Tip of the Week #17

+ There are no comments

Add yours