От играта към техниката.

От играта към техниката.


Мисли за волейболния треньор в обратен режим – от играта към техниката.

Основа

Ефективното обучение започва с разбирането на интегралната връзка между техника и игра. Вместо да ги разглеждаме изолирано, трябва да признаем как те постоянно се информират взаимно. Играчите развиват технически умения чрез опит в рамките на играта, докато развиващите се стратегически и тактически измерения на играта изискват играчите да разширят и усъвършенстват своите техники.

foto:nvl.bg start-photo.bg

Връзка между играта и техниката

Ситуациите в играта диктуват техническите нужди, които възникват за играчите. Например, сервирането срещу силен посрещаш отбор изисква различна техническа прецизност, отколкото срещу по-слаб посрещаш. Тактическите избори в рамките на мач също променят техническите изисквания на играчите. Специфичната височина, скорост и разположение на подадените топки изискват подходящи технически корекции от нападателите.

Вместо изолирано развитие на умения, нашето обучение трябва да помогне на играчите да разпознават сигнали сред сложни игрови ситуации и умело да прилагат техники. Дори индивидуалните упражнения за умения трябва да имат за цел да имитират контекста на играта. Чрез съзнателното фокусиране върху възприемането и усещането на ключови елементи от дадена техника в рамките на реалистични упражнения, играчите могат по-добре да превърнат уменията в състезание.

foto:nvl. start-photo.bg

Подход, ориентиран към играча

Всеки играч носи уникален атлетичен опит и двигателно умение. Аспекти като височина, експлозивност, координация и позиция на игрището оказват силно влияние върху оптималните технически модели. Двама играчи могат да разработят ясно ефективни подходи за удряне, които да отговарят на техните способности. Вместо да налагаме твърди идеи за правилната форма, трябва да наблюдаваме естествените движения на състезателите и да им помагаме да усъвършенстват личната си механика.

фото:nvl.bg start-photo.bg

Изграждането на доверие и сътрудничество формира основата на подход, ориентиран към играча. Спортистите трябва да знаят, че треньорският екип има предвид техните най-добри интереси. Ясната комуникация относно целта зад подходите за обучение е жизненоважна. Играчите са по-склонни да се впуснат в предизвикателни нови тренировки, когато потенциалните ползи са обяснени с уважение. Предоставянето на свобода на действие на играчите и подканването към диалог около развитието на умения насърчава партньорството.

Споделени цели и сътрудничество

Продуктивните взаимоотношения играч-треньор зависят от общи цели. Трябва да предадем, че предложените техники имат за цел да помогнат на състезателите да дадат най-доброто от себе си, а не просто да задоволят нашите стилистични виждания. Играчите също желаят успех – ако вярват, че едно ново умение наистина предлага предимство, те ще се посветят на усъвършенстването му.

foto:nvl.bg start-photo.bg

Представянето на умения в контекст е ключово; състезателите трябва да възприемат истинската полезност, а не просто абстрактни идеи за качествено движение. Например, извършването на фина настройка на замаха на ръката може по-добре да прикрие посоките на удара. Оформянето на съвети около тяхното функционално въздействие стимулира повече усилия и ангажираност. Състезателите трябва да разберат защо определени техники поддържат споделени цели.

Коучингът винаги е двупосочен обмен. Докато персоналът осигурява структура, насоки и ресурси, последователният принос от играчите помага за промяна на тренировъчните планове. Гледането на уменията как се показват  – или се колебаят – срещу предизвикателни опоненти разкрива кое работи, кое има нужда от усъвършенстване и кои методи най-добре улесняват ученето. Директната обратна връзка на играчите помага да се оцени ефективността.

foto:nvl.bg start-photo.bg

Анализ и оценка

Обмисленият, аналитичен подход изгражда основата за развитие на играчите. Внимателното наблюдение по време на състезания разкрива стратегически и технически модели. Статистиката и видео проучването определят количествено индивидуалните и екипни тенденции в представянето. Проследяването на тези данни във времето позволява персонализирано обучение за насочване към приоритетни умения и ситуации.

Също толкова важно е редовното поглеждане  назад, за да оцените и преоцените. Прегледайте предишни мачове, за да определите какви технически елементи са прехвърлени успешно в играта и къде са възникнали проблеми. Избягвайте прекаленото приписване на резултатите единствено на изпълнението; преосмислете уместността на плановете за подготовка при дадени резултати. Бъдете готови да поставите под въпрос първоначалните предположения. Дали предписаните техники съответстват оптимално на вродените способности на играчите, или просто отразяват удобните треньорски навици?

Отделете време за самооценка на ефективността на обучението, а не само за критики на играчите. Анкетирайте спортистите анонимно, за да разберете нивата на ангажираност, източниците на мотивация и прегаряне. Поискайте предложения относно темпото на тренировка, методите за обратна връзка, предпочитанията за стил на комуникация. Ролята на треньора е непрекъснато експериментиране, за да се определи какво работи.

https://www.volleyballhubpro.com/thinking-about-volleyball-coaching-in-reverse-mode-from-gameplay-to-technique/

 

 

 

+ There are no comments

Add yours