Първо името

Първо името


Треньорски съвет на седмицата  #

Били ли сте някога на претъпкано място и сред многобройните гласове, чували ли сте името си? Не чувате подробностите или дори фрагменти на друг разговор, но винаги чувате звука на името си. Хората са настроени да чуват собственото си име.

 

И все пак, нашата основна форма на комуникация, когато говорим с някого, е да постави името  в края на изречението. – Как върви, Марк? – Колко е часът, Джим? – Искаш ли да си направим пържени картофи, господине?

 

На това пренаселено място ние току-що обсъдихме ,че  ако исках да привлека вниманието на някого, не бих казал “Как върви?”. Няма начин човек да разбере в шума , че се говори. Първо, щях да използвам името на този човек. “Марк! Как върви?”

 

Оказва се, че не е функция от размера на фоновия шум. Ако опитате експеримента в група с други двама души, които не обръщат внимание, например играят с телефоните си, веднага ще видите, че същото важи. Човек внимава, когато чува звука на името си, НЕ когато започнете да говорите.

 

Това изглежда като доста важна информация за треньора. Ако искате да имате обратна връзка с отделен играч , или поне обратната информация да бъде разбрана, първо трябва да назовете  името.

Mark Lebedew

Coaching Tip Of The Week #30

+ There are no comments

Add yours