Гледайте играчите

Гледайте играчите


Треньорски съвет на седмицата #

Когато преподаваме на играчите как да четат играта, ние им казваме къде да гледат. Доколкото ми е известно, никой никога не казва на треньора къде да търси. Или може би е толкова очевидно, че никой никога не трябва да бъде споменаван. Понякога трябва да кажете очевидните неща на глас.

 

Когато преподаваме на блокиращите какво да гледат, ние им казваме да гледат разпределителя или нападателя, в зависимост от точката на действие. По-конкретно им казваме, че след като сме определили пътя на полета, топката не може да ни даде повече информация.

 

Точно същата логика се отнася за треньора. След като сте определили пътя на полета, топката не може да ни даде допълнителна информация. Цялата информация за техниката, движенията, тактиката идва от играчите. Това е мястото, където очите ви трябва да бъдат фокусирани.

 

Ако искате да дадете по-добра обратна връзка или да разберете по-добре играта, гледайте играчите.

Mark Lebedew

Coaching Tip Of The Week #29

+ There are no comments

Add yours